PQ1™

Tek Rezin Bonding

Evrensel bir tek bileşenli bonding ajanı olan PQ1, dentin/mine, döküm metal, porselen, amalgam ve kompozite bağlanır. Şırıngayla iletim kolay ve güvenlidir: son damlaya kadar taze bonding ajanı bulundurur ve erken çözücü buharlaşması olmaz. (Daha akışkan bir bonding ajanı isteniyorsa bakınız Peak LC Bond)

  • Yüksek doldurucu içeriği (%40!) tutarlı ve dayanıklı bond tabakası sağlar
  • Hangi tekniğin kullanıldığı farketmez
  • Radyoopak
  • Etil alkol çözücü taşıyıcı
  • Tüm ışıklarla sertleşir

reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star reality 2014 4 star reality 2011 4 star reality 2010 4 star reality 2009 4 star reality 2008 4 star