PermaSeal™

Penetran Kompozit Yüzey Örtücü

PermaSeal kompozit yüzey örtücü ışıkla sertleşen, metakrilat bazlı, dolgusuz bir rezindir. Düşük viskozitesi mükemmel penetrasyon sağlar ve ultra ince tabaka oklüzal uyumlama ihtiyacını en aza indirir.


PermaSeal kompozit yüzey örtücü, polisaj işlemi sırasında oluşan boşlukları ve düzensizlikleri örterek lekelenme ve aşınmayı en aza indirir. Mikrosızıntıyı azaltmak için Sınıf V kompozit kenarlar üzerine yerleştirin.1 PermaSeal yüzey örtücü, kompozit tipi geçici restorasyonlara iyi bağlanır ve eski kompozitleri tekrar canlı hale getirmek için de kullanılabilir.

  • Kompozite ve asitleme yapılmış mine üzerine bağlanır
  • Mikroçatlakları örter
  • Kompozit restorasyonları korur ve tekrar canlandırır

reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star reality 2014 4 star reality 2011 4 star reality 2010 4 star reality 2009 4 star reality 2008 4 star
  1. Dunn JR, Dole P, Fullerton B, Hennesy C. Microleakage of Class V composite restorations using a composite surface sealant. Biomaterials Research Center. School of Dentistry. Loma Linda University. May, 1996.