Omni-Matrix™ Sectional

Matrisler ve Tutucu Klempler

Omni-Matrix Sectional bantlar doğal diş anatomisine uyum gösterir, klemp dişlere birden fazla temas noktası sağlar. Özel bant konturları yerleştirme sırasında matriksin kenarının gingival kenara takılmamasını garantiye alır. Tutucu klempler, dişin her iki tarafının aynı anda bir matrikste tutulmasına imkan verecek şekilde kolayca üst üste yerleştirilebilir. Tutucu herhangi bir rubber dam forsepsi veya bölümlü matriks forsepsiyle yerleştirilebilir. Bantlar, tüm bölümlü tutucu markalarıyla değiştirilebilir.

  • Doğal anatomiye uygun restorasyonlar yaratır
  • İnce, esnek bantlar her yüzeye kolayca uyum sağlar
  • Özel matriks pensesi gerektirmez
  • Bir klemp tüm dişlere uyar
  • Klempler istiflenebilir