1,2 ml İletim Şırıngası

  • Sıkı Luer Lock yivler uçların çıkmasını önler

Şunlar için tasarlanmıştır: Tüm 30 ml IndiSpense™ şırıngalar.