Opalustre™ ve OpalCups™

Kimyasal ve Mekanik Abrazyon Patı

Opalustre%6,6’lık hidroklorik asit patı, yüzey bozukluklarını hafif mekanik abrazyon ve kimyasal yollarla düzeltmek için karbid mikropartikülleri içerir. OpalCups sürgü tipi fırçalı polisaj uçları, daha agresif bir etkiyi kolaylaştırmak ve sıçramayı en aza indirmek üzere Opalustre pat mikroabrazyon tekniğiyle kullanılır. OpalCups Bitirme uçları yeni işlem görmüş mine yüzeyinde mikro-polisaj yapmak için Opalustre pat ile kullanılır.


Opalustre pat ve OpalCups 0,2 mm’den daha az derinliğe sahip, görünümü bozan mine dekalsifikasyon defektlerini hızla çıkarmak için kullanılır. Abrazyon patları florozis kaynaklı mine lekelenmesine bağlı beyaz ve kahverengi yüzeysel demineralizasyon için idealdir.1

  • Minedeki yüzeysel bozuklukları kalıcı olarak giderir
  • Florozis için minimal invaziv, kalıcı sonuç sağlar
  • %6,6’lık düşük hidroklorik asit konsantrasyonu yüzeysel bozuklukların giderilmesine yardımcı olur
  • Silikon karbid mikropartiküller nazik mekanik abrazyon sağlar
  • Hassas abrazyon ve patın kontrollü uygulanması için optimum viskozite özelliğine sahiptir
  • OpalCups’lar sıçramayı en aza indirir

reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star reality 2014 4 star reality 2011 4 star reality 2010 4 star reality 2009 4 star reality 2008 4 star
  1. Croll TP, Segura A, Donly KJ. Enamel microabrasion: new considerations in 1993. Pract Periodontics Aesthet Dent. 1993;5(8):19-28; quiz 29.