Serbia Serbia

Serbia

İletişim Bilgileri

Mario Osvald
Regionalno predstavništvo za Jugoistočnu Europu
K. Žrtava 63
HR-Zagreb 10090
Croatia

Nereden Alınır

Dental-Medical doo

Dr Đorđe Poljaković
Harambašićeva 8
Subotica 24000, Serbia

Tehnodent doo

Dejan Šakota
Rakovačka 7
Novi Sad 21000
Serbia